Rīgas klubiņš

Rīgas Klubiņš ir Mazpulku brīvprātigie jaunieši jeb agrākie mazpulcēni, kuru dzīve pēc skolas gaitu beigšanas ikdienā rit Rīgā - studējot vai strādājot. Tajā aktīvi darbojas ap 15 jauniešu, taču uz lielākajiem pasākumiem kopumā parasti sabrauc vairāk kā 30 brīvprātīgie.
Regulārās tikšanās notiek praktiski katru nedēļu. Tikšanās reizēs parasti tiek plānoti dažādi pasākumi mazpulcēniem, veikti sagatavošanās darbi šo pasākumu realizēšanai un vienkārši labi pavadīts laiks jaukā kompānijā.  


Vēlies mums pievienoties? Raksti vai zvani mūsu brīvprātīgo koordinatorei Austrai Pavārei, tel. 27535526, e-pasts: austrapavare@gmail.com