PuMPuRS projekts "Septiņas iespējas"

Jau atkal varam iepriecināt ar labām ziņām.
Apstiprināts ir PuMPuRS projekts "Septiņas iespējas" Aizputē!

Projekta sākums: 01.09.2019. 
Projekta beigas: 31.01.2020


Projekta ietvaros plānots veicināt jauniešu izpratni par dabu un tās likumsakarībām rudenī un ziemā, iepazīt svētku svinēšanas galvenos nosacījumus un tradīcijas, izzināt veselīga dzīvesveida noslēpumus, iepazīt profesijas novadā, apmeklēt kultūras pasākumus, veikt kādu labo darbu novadam, kā arī iemēģināt roku radot ko jaunu radošajās aktivitātēs, tādā veidā veicinot vienaudžu sadarbību un iniciatīvu arī ikdienā.


Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.