PuMPuRS projekts ''Plāno, skaiti, vērtē, dari. Tu to vari!''

Projekta ilgums: 4 mēneši

Projekta sākums un beigas: 01.09.2019. - 31.12.2019.

Mazpulku projekta mērķis ir iesaistīt Dagdas pilsētā un novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs lauku dzīves vidē, attīstot pašapkalpošanās un mājsaimniecības darbu organizēšanas prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, veselīgu dzīvesveidu, sekmējot jauniešu iniciatīvu un līdzdalību. Projekta pasākumos plānots iesaistīt   24 jauniešus vecumā no 12 līdz 17 gadiem, gan mazpulcēnus, gan jauniešus ar prieķšlaicīgiem mācību pamešanas riskiem (ekonomiskie riski (apgrūtināta nokļūšana uz skolu, materiālie apstākļi, pienākumi mājās, kas traucē mācībām u.c.); ar ģimeni saistītie riski (vecāki ilgstošā prombūtnē, pieskata brāli/māsu, vecāku atkarība, vecāku nepietiekams atbalsts vai pārlieku liela iesaiste).  Projekta laikā jaunieši apgūs pašapkalpošanās prasmes - ēdienu gatavošanu, saimniecības preču plānošanu, veselības uzturēšanas prasmes, un pilsoniskās līdzdalības prasmes.  
Projekta norises laikā jaunieši apgūs veselīgu ēdienu gatavošanas prasmes gan ikdienai un svētkiem, izmantojot gan pieejamos  lauku produktus un eksotiskus produktus. Paralēli tiks pievērsta uzmanība galda kultūrai, uzvedības etiķetei. Aktivitātēs tiks akcentēta praktiskā darbošanās gan pedagogu, kas gatavo ēdināšanas sfēras speciālistus, gan Latgales kulinārā mantojuma biedrības pārstāvju vadībā. 
Pašapkalpošanās prasmju apguves cikla mērķis ir iemācīties organizēt ikdienas dzīvi, uzturēt kārtību, gādāt par resursu lietderīgu un ekonomisku izmantošanu,  rūpēties par sevi. Tās būtu radošās darbnīcas un  ģimenes ārsta nodarbības, kas nodrošinātu mērķa sasniegšanu.


Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Dokumentācija