Varam vairāk!

Vai Mazpulki var vairāk? Pavisam noteikti! Tieši tāpēc esam izveidojuši projektu "Varam vairāk!", kurš ir tapis programmas "NVO fonds" 2019 ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas Mazpulku institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, izglītot biedrus un veicināt biedru līdzdalību,  attīstīt reģionālo klubu sadarbību un savstarpēju pieredzes apmaiņu, tādējādi  veicinot pilsoniskās  sabiedrības attīstību  un piederības sajūtu biedrībai un Latvijai.


-Atsaucoties uz Young people in Baltics: Survey 2018 datiem, pēdējā gada laikā brīvprātīgajā darbā iesaistījušies vien 34 no 100 aptaujātajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Mazpulku vadītāju aptauja, kas veikta projekta “Uzdrīksties iesaistīties” 2019. gada februārī, ietvaros liecina, ka izpratne par līdzdalības iespējām un pieredze sadarbībā ar pašvaldībām ir ļoti dažāda, atsevišķās vietās ir ļoti laba sadarbība ar pašvaldībām un tuvējo mazpulku sadarbība, bet 1/3 sadarbības nav un mazpulki darbojas ļoti autonomi, tāpēc būtiski veicināt pieredzes pārņemšanu starp novadiem. Ar labās prakses piemēriem plānojam stiprināt mazpulku sadarbību ar pašvaldībām un mazpulcēnu līdzdalību vietējās kopienas attīstībā.

-    Biedrība Latvijas Mazpulki ir lielākā jaunatnes organizācija Latvijā, tāpēc ir būtiski iesaistīties un pārstāvēt jauniešus dažādās jaunatnes darba jomās valsts un reģionālajā līmenī (jaunatnes politika, Saulesdārza iespējamā nodošana Latvijas Mazpulkiem, vietējo mazpulku sadarbība ar pašvaldībām). Šogad īpaši sajūtam, ka mainoties valdībai un Saeimas politiķiem, ir ļoti nepieciešams skaidrot un aizstāvēt jaunatnes darba nepieciešamību politiskā līmenī – Saeimā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Zemkopības ministrijā. 

- Mazpulki ir organizācija ar senām brīvprātīgā darba tradīcijām, tāpēc iesaistot citas jaunatnes NVO, centīsimies veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā un NVO tīklošanos.

Projekts tapis Sabiedrības integrācijas fonda programmā "NVO fonds'' 2019. 
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 


Projekta sākums: 27.04.19.

Projekta noslēgums: 31.10.19.


Projekta atbalstītāji

Kultūras ministrijaSabiedrības Integrācijas fonds

Dokumentācija