KompetencES

Uzsākts projekts "KompetencES"! Šo projektu vēlamies realizēt kā personas pilnveides apmācības jaunajiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem,  no reģioniem nākušu jauniešu grupai, kuriem ir nepieciešams papildus iedrošinājums un kompetences, lai iekļautos galvaspilsētas dzīvē, mūsdienu mainīgajā sabiedrībā un konkurējošajā izglītības un darba tirgū Rīgā. 

Apmācības sastāvēs no 13 nodarbību cikla un individuālā darba posma. 
Projekta norise 05.04.2019. - 15.10.2019.
Apmācības vadīs 6 dažādi eksperti ar dažādiem profiliem.

Projekta mērķis ir attīstīt 25  jauniešus ar ierobežotām iespējām par spēcīgiem un pārliecinātiem līderiem, kuri spēj iekļauties galvaspilsētas iedzīvotāju vidē, konkurēt darba tirgū, jo ir ieguvuši pašpārliecinātību un motivāciju rīkoties, uzņemties atbildību un iesaistīties. Vēlamies šo jauniešu grupu integrēt Rīgas sociālajā vidē. Tieši tāpat ar mērķa grupas palīdzību vēlamies projekta ietekmi un rezultātus apkopot un izplatīt arī citās Rīgas organizācijās un jauniešu centros, lai jauniešus iedrošinātu rīkoties, meklēt palīdzību dažādās situācijās un cīnīties ar savām problēmām.  

Projektā, galvenokārt, tiks izmantotas neformālās izglītības metodes. Tiks izmantotas arī NLP (neirolingvistiskā programmēšana) metodes, tostarp mērķu modelēšana un paškoučings, ar kuru palīdzību jaunieši mācīsies apzināties, kā vispiemērotāk uzstādīt mērķus un veidot savu nākotni, un citus tematus. 
Plānotās aktivitātes palīdzēs celt jauniešu pašapziņu caur dažādajām nodarbībām grupā, gan arī individuālā darba laikā. Nodarbības jauniešiem sniegs sapratni par to, kā rīkoties dažādās situācijās, kā cīnīties ar motivācijas trūkumu, nedrošības sajūtu, atstumtību. Projekta aktivitāšu saturs jauniešiem dos gan teorētiskus, gan praktiskus rīkus, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti pašu spēkiem. Dalībnieki atklās ne tikai jaunas spējas sevī vai uzlabos jau esošās, bet arī atklās daudz jaunas jomas, kurās iespējams sevi attīstīt. 


Projekts "KompetencES" tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros".


Projekta atbalstītāji

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Dokumentācija