''Uzdrīksties iesaistīties''

Biedrība “Latvijas Mazpulki” jau ilgstoši veic dažādas darbības, lai veicinātu jauniešu pilsonisko līdzdalību lauku reģionos. Arī ar šo projektu vēlamies vērst jauniešu uzmanību uz savām tiesībām kā jauniem Eiropas Savienības, savas valsts un sava novada iedzīvotājiem, pastāvēt par tām un uzdrošināties diskutēt ar sava novada lēmuma pieņēmējiem par pārmaiņām, kādas viņi vēlētos redzēt savā novadā, lai vide būtu jauniešiem draudzīgāka, saprotamāka un iesaistošāka.

 Pētot statistiku par Latvijas jauniešu iesaisti un līdzdalību, manāmi pārsvara negatīvi fakti. Pēc Deloitte pētījuma, kas veikts Centrāleiropā 2018.gadā tikai 35% Latvijas jauniešu dzimtenes labklājība ir svarīga. 74% jauniešu atzinuši, ka ir gatavi pārcelties dzīvot uz citu valsti, turklāt iespēju demokrātiski piedalīties sociālajā un politiskajā vidē kā būtisku vērtību vērtē vien piektdaļa Latvijas jauniešu! (ref.: “First steps in the Labour market”, Deloitte, 2018.).

Projekta sākums: 01.01.2019

Projekta beigas: 31.12.2019

 Mēs vēlamies īstenot šo projektu, lai:

- Aktualizētu sabiedrībā diskusijas par jauniešu tiesībām un cik pieejamas tās ir Latvijas lauku reģionos;

- Rosinātu jauniešos apziņu par savām tiesībām un modinātu drosmi tās aizstāvēt; 

- Neformālās izglītības ceļā iepazīstinātu ar jauniešu līdzdalības līmeņiem; 

- Mudinātu domāt par pārmaiņām, kādas jaunieši vēlas redzēt savā novadā un diskutēt par tām kopā ar sava novada lēmumu pieņēmējiem.


 

Projekts ''Uzdrīksties iesaistīties'' ir finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Projekta atbalstītāji

JSPA

Dokumentācija