Noslēdzies projekts “Mazpulku valstiskās audzināšanas programma”

Noslēdzies projekts “Mazpulku valstiskās audzināšanas programma”, kas tika veidots ar mērķi veicināt Latvijas jauniešu valstsgribu un piederību savai zemei, kā arī stiprināt biedrību “Latvijas Mazpulki”. Projekts ietvēra 14 plašas aktivitātes, tieši iesaistot vismaz 1500 jauniešus, 120 mazpulku vadītājus, lēmumu pieņēmējus un ekspertus jaunatnes jomā no visas Latvijas. Īpaša nozīme tiek vērsta ne tikai tiešai jauniešu iesaistei (konferenču, semināru, izglītības programmu un citu pasākumu īstenošanai), bet arī organizācijas redzamības un ilgtspējas nodrošināšanai.

 

Šī projekta programmas ietvaros tika realizēti vairāki semināri, konferences, apmācības, lekcijas, kas izglītoja ne vien mazpulcēnus, bet arī vadītājus un brīvprātīgos. Šī gada laikā jaunieši un vadītāji apguva dažnedažādas prasmes, kā, piemēram, komunikācijas prasmes. Vairākos izvērtējuma pasākumos gada nogalē bērni atzina, ka ir iemācījušies uzstāšanās/prezentācijas prasmes, kā arī daudz dažādas citas.

 

Jaunieši un vadītāji projekta ietvaros piedalījās divās konferencēs – “Mazpulki Latvijas Simtgadei” (04.02.17., 222 dalībnieki) un “Kas ir jauniešu vērtību formula?” (08.12.17., vidēji 100 dalībnieki), kuru mērķis bija veicināt sabiedrisko debati par jauniešu vērtībām un vidi, kurā tie aug, aktualizēt Latvijas konstitucionālās vērtības, stiprināt jaunatnes organizāciju lomu mūsdienu Latvijas sabiedrībā, kā arī novērtēt un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu, izprast to nozīmi Latvijas Kultūras bagātību saglabāšanā.

 

Apmācības tika organizētas gan mazpulcēniem, gan arī Rīgas Klubiņa brīvprātīgajiem. Mazpulcēni un vadītāji tikās apmācībās “Mazpulku valdes darbība un pilsoniskā līdzdalība” (15.03.17., 38 dalībnieki), kurās, galvenokārt, apsprieda Mazpulku valdes darbību, kā arī sadarbību ar novadu domēm.

Mazpulku vadītājām arī bija iespēja piedalīties semināros “Neformālā izglītība mazpulku projektu darbā” Baltinavā (14. 10.17., 33 dalībnieki) un Aizputē (21.10.17., 24 dalībnieki)

 

Brīvprātīgo apmācībās “Izauguši Latvijai”(10.11.17.-12.11.17., 20 dalībnieki) jauniešu uzdevumi un diskusijas, bija, galvenokārt, vērstas uz komandas darbu, sadarbību un komandas lomu iepazīšanu.

Brīvprātīgie tikās arī tādās apmācībās un semināros, kā: “Rīgas Klubiņa jauno biedru seminārs” (21.-23.04.2017., 23 dalībnieki); Brīvprātīgo līderu apmācību seminārs “Augsim Latvijai” (15.-16.07.2017., vidēji 20 dalībnieki); Seminārs”Jauns līderis laukos”(02.-3.12.2017., 30 dalībnieki); Brīvprātīgo seminārs”Elementi ilgspējīgai attīstībai” (28.-29.12.2017., vidēji 20 dalībnieki)

 

Šogad norisinājās divas Mazpulcēnu prakses dienas. Projekta ietvaros mazpulcēni viesojās Bulduru Dārzkopības vidusskolā ( 11.12.17., 20 dalībnieki) un Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā (07.10.17., 123 dalībnieki) , lai pārņemtu labo praksi, iegūtu ekspertu konsultācijas, un gūtu ieskatu profesionālajā orientācijā ar laukiem saistītu profesiju jomā.

 

Piedāvātās projektu prioritārās tēmas 2017. gadā: Sīpolu bizness, Sīpolu pētījums, Lilijas Latvijai, Pētījums “Graudaugi Latvijā”, Latviešu Karavīrs Laikmetu griežos, Manas 100 tautasdziesmas, Mežu pētījums, Mazpulcēnu trušmīļu skola, Dabas vērojumi “Dabas Dati”.

 

Rezultāti:

 

Pavasara projektu pieteikumi 1142

Saņemti sertifikāti 921

Piedalījušies mazpulcēni 361

 

Asniņš – 15 projektiem sertifikāti (dažādi individuālie projekti)

 

I pakāpe- 253 iegūti sertifikāti projektu tēmās: Manas 100 tautasdziesmas (30)

                                                            Graudaugi (7)

                                                            Ķirbji (9)

                                                            Gurķi (9)

                                                            Lilijas/Lilijas Latvijai (14)

                                                            Mana puķudobe (4)

                                                            “Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli” (6)

                                                            Sīpoli (6)

                                                            Šalotes sīpoli biznesam (11)

                                                            Zemenes (4)

                                                            Truši (7)

 

II pakāpe – 272 iegūti sertifikāti projektu temās: “Pētīsim, kā aug Šalotes sīpoli” (35)

                                                               Šalotes sīpoli biznesam (16)

                                                               Manas 100 tautasdziesmas (18)

                                                               Truši (7)

                                                               Tomātu audzēšana (9)

                                                               Graudaugi Latvijā - Mieži (11)

                                                               Ķirbji (5)

 

III pakāpe -215 iegūti sertifikāti projektu tēmās: Manas 100 tautas dziesmas (19)

                                                             “Petīsim Šalotes sīpolus” (26)

                                                             Šalotes sīpoli biznesam (24)

                                                             Lilijas (9)

                                                             Tomātu audzēšana (5)

                                                             Truši (3)

 

IV pakāpe – 40 iegūti sertifikāti projektu tēmās: Manas 100 tautasdziesmas (5)

                                                             Lilijas Latvijai (2)

                                                             Dažādi individuālie projekti (33)

 

V pakāpe – 80 iegūti sertifikāti dažādos grupu projektos, piemēram: “Latviešu Karavīrs laikmeta griežos”.

 

 

 

Projekta atbalstītāji

Jaunatnes valsts programma

Dokumentācija