Projekts ''Mazpulki.Latvijā.Pasaulē''

Projekta kopējais finansējums: 9638,33 EUR
Projekts īstenots  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Uzsākšanas datums: 01.04.2015.
Pabeigšanas datums: 31.08.2015.

„Mazpulkā. Latvijā. Pasaulē” plānots kā aktivitāšu kopums, kas nozīmīgi atbalstītu biedrības „Latvijas Mazpulki” darba ar jauniešiem kvalitāti un arī paplašinātu biedrības pārklājumu Latvijā. Projekta aktivitāšu rezultātā paredzēts nodrošināt jaunas prasmes mazpulku vadītājiem, mazpulku jaunajiem līderiem-brīvprātīgajiem, apmācīt jaunos mazpulku vadītājus, veicināt jauniešu izpratni par jauniešu organizācijas iespējām un būtību, uzlabot biedrības iekšējo un ārējo komunikāciju, kā arī nodrošināt biedrības plānotu un ilgtspējīgu attīstību un iesaisti valsts un starptautiska līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos jaunatnes jomā.

Projekta tiešā mērķauditorija ir:
1. Esošie un topošie mazpulku vadītāji, jo tie ir pamata resurss biedrībā, kurš nesavtīgi iegulda savas pūles biedrības attīstībā, esošo biedru līdzdalības nodrošināšanā un biedru piesaistē;
2. Lauku bērni un jaunieši, biedrības „Latvijas Mazpulki” biedri, jo attālākos reģionos dzīvojošajiem ir mazākas iespējas iesaistīties pilsoniskas līdzdalības procesos, tostarp organizācijās. Latvijai īpaši jādomā par lauku nākotni, jo urbanizācija rezultātā pēdējo divdesmit gadu laikā ievērojami samazinājies iedzīvotāju skaits teju visos lauku reģionos. Un lauksaimniecības izglītību izvēlas tikai 2% studējošo. Vairāk ar lauku reģionu problēmām var iepazīties pievienotajā organizācijas darbības vides un situācijas raksturojumā.

Projekta netiešā mērķauditorija ir:
1. Mazpulcēnu vecāki, brāļi, māsas, draugi un vienaudži, kuri netieši iesaistīti mazpulcēna projektu atbalstīšanā, kam mazpulcēni ir pozitīvais piemērs saturīga brīvā laika pavadīšanā un mērķtiecībā.
2. Latvijas sabiedrība kopumā, kura iegūst izglītotus, mērķtiecīgus, ieinteresētus un veselus jauniešus.

Projekta atbalstītāji

JSPALR Izglītības un zinātnes ministrija

Dokumentācija