Projekti

Noslēdzies projekts "Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos"

Projekta mērķis bija veicināt mazpulcēnu un mazpulku vadītāju - jaunatnes darbinieku izpratni un iemaņas par atbildīgu vides resursu izmantošanu, līdzatbildību par klimata pārmaiņām un iespējām tās  ierobežot, ikdienā īstenojot mazpulcēna projektu, vienlaikus veicinot tautsaimniecības attīstību un labklājību caur videi draudzīgu uzņēmējdarbību un īso pārtikas ķēžu popularizēšanu.
2020-01-13
Lasīt vairāk

PuMPuRS projekts "Septiņas iespējas"

Jau atkal varam iepriecināt ar labām ziņām.
Apstiprināts ir PuMPuRS projekts "7 iespējas" Aizputē!
2019-10-02
Lasīt vairāk

PuMPuRS projekts ''Soli pa solim''

Mērķis – Veicināt Brocēnu novada izglītojamo aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, un palielināt viņu motivāciju turpināt izglītību, izmantojot neformālās izglītības metodes.
Galvenās aktivitātes – mērķu plānošana, klades dizaina konkurss, tematiskās radošās darbnīcas, ekskursijas, sagatavošanās noslēguma pasākumam, noslēguma pasākums.
2019-09-23
Lasīt vairāk

PuMPuRS projekts ''Plāno, skaiti, vērtē, dari. Tu to vari!''

Mazpulku projekta mērķis ir iesaistīt Dagdas pilsētā un novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs lauku dzīves vidē, attīstot pašapkalpošanās un mājsaimniecības darbu organizēšanas prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, veselīgu dzīvesveidu, sekmējot jauniešu iniciatīvu un līdzdalību.
2019-09-23
Lasīt vairāk

PuMPuRS projekts ''Radoši Rugāji!''

Projekta mērķi ir palielināt PMP riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē un  iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Šo mērķu sasniegšanai tiks Īstenots projekts “Radoši Rugāji!”, iesaistot Rugāju novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs lauku dzīves vidē 2019./2020. mācību gada laikā, attīstot darba prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu
2019-09-23
Lasīt vairāk


« iepriekšējās 1-5 / 75


Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi