Kontakti

Adrese:
Biedrība "Latvijas Mazpulki"
Ezermalas iela 28-2
Rīga, LV - 1014
Latvija
 
Tālrunis: 67557998
e-pasts: mazpulki@inbox.lv

Mazpulku padomes priekšsēdētāja un Zemgales reģiona mazpulku koordinatore
Gundega Jēkabsone
mob. 26529657
e-pasts: gundega@jekabsone.lv

Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece
Ilze Kļava
mob. 29115267
e-pasts: ilze@druva.lv

Mazpulku atbildīgā sekretāre
Ilze Jukņēviča
mob. 29418737
e-pasts: mazpulki@inbox.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Šteinberga
mob. 29108582
e-pasts: steinberga.zane@gmail.com
  
Starptautisko projektu koordinatore
Elīna Jogure
mob. 27279339
e-pasts: elinajogure@gmail.com

Aktivitāšu un brīvprātīgo koordinatore
Laila Zupa
mob. 26114313
laila.zupa@gmail.com

Projektu koordinatore
Austra Pavāre
mob. 27535526
e-pasts: austrapavare@gmail.com

Mazpulku projektu metodiskā darba koordinatore
Zane Miķelsone
mob. 28356771
e-pasts: zane.mikelsone22@gmail.com

Vidzemes plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Baiba Mantiņa
mob. 26526541
e-psts: mantinabaiba@inbox.lv

Latgales plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Laura Seņkāne
mob. 26660794
e-pasts: laurucis212@inbox.lv

Kurzemes plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Indra Zvirbule
mob. 28662565
e-pasts:
indrakrote@inbox.lv

Mazpulku darba analītiķe 
Patrīcija Prindule
mob. 25149950
e-pasts: ticelince@gmail.com

Jauno līderu koordinatore
Agnese Smiļģe
mob. 20381660
e-pasts: smilge.agnese@gmail.com Norēķinu rekvizīti:
Biedrība "Latvijas Mazpulki"
Reģistrācijas Nr. 40008002762
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta nr. LV49HABA000140J038228

Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi