Aizvadīta Latvijas Mazpulku konference "Mūsu pēdas šodien''

2020-02-25

Latvijas Mazpulki aizvadījuši gadskārtējo biedru konferenci.
22. februārī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās gadskārtējā biedrības „Latvijas Mazpulki” konference “Mūsu pēdas šodien”, kurā vairāk nekā 190 mazpulcēni un mazpulku vadītāji no visas Latvijas atskatījās uz iepriekšējā gadā paveikto, kā arī ieskatījās 2020.gada Mazpulku darba plānā.

Mazpulku darbība katru gadu tiek plānota un izvērtēta nacionālā līmenī, piedaloties mazpulku vadītājiem un mazpulku priekšniekiem. Aizvadītajā gadā viens no nozīmīgākajiem darbības atskaites punktiem bija projekts „Uzdrīksties iesaistīties!” – aktivitāšu kopums, kas atbalstīja biedrības „Latvijas Mazpulki” darba ar jauniešiem kvalitāti, sekmēja neformālās izglītības metožu plašu izmantošanu, kā arī līderu motivēšanu un izglītošanu. 

Īpaša uzmanība konferencē tika veltīta ANO 17 ilgtspējīgas attīsības mērķiem. Gan mazpulcēni, gan mazpulku vadītāji un brīvprātīgie diskutēja par to, kādus pēdu nospiedumus mēs katrs atstājam uz Zemes un kā mēs varam dzīvot videi draudzīgāk un mazināt savu radīto ietekmi uz klimatu.

Konferencē uzrunas teica Mazpulku draugi un sadarbības partneri no Latvijas Jaunatnes padomes, Valsts augu aizsardzības dienesta, Latvijas Dabas fonda, Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās Universitātes.Projekts “Mūsu pēdas” ir finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.


Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi