Projekts ''No sēklas līdz sugām bagātām pļavām''.

No sēklas līdz sugām bagātām pļavām

Kas un kāpēc rīko?
Latvijas Dabas fonds ir sabiedriska dabas aizsardzības organizācija, kuru uzreiz pēc valsts neatkarības atgūšanas nodibināja Latvijas vadošie dabas aizsardzības speciālisti un entuziasti. Savas pastāvēšanas 30 gadu laikā tā kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām dabas aizsardzības organizācijām Latvijā.

LDF un Latvijas Mazpulku padome 2020. gadā izsludina dabisko zālāju popularizēšanas projektu:
 lai pievērstu jauniešu uzmanību dabiskajiem zālājiem un to dažādajām atjaunošanas iespējām;
 lai iepazītos ar dabisko zālāju augiem;
 lai rosinātu interesi par pētniecību.

Dalībnieki
Konkursā aicināti piedalīties gan individuāli mazpulcēni, gan mazpulku grupas.
Kas būs jādara?
 Jāievāc noteiktu pļavas augu sēklas un jāizžāvē tās.

Ar ko sākt
 Līdz 8. maijam piesaka savu dalību projektā, nosūtot Pavasara pieteikuma apkopojuma tabula uz e-pastu: mazpulki@inbox.lv 

Kas jādara pēc tam:
 Jūnija mēnesī jāpiedalās nodarbībā par pļavas augu atpazīšanu. Nodarbības tiks organizētas pa reģioniem, lai iespējami vairāk samazinātu dalībnieku transporta izdevumus. Nodarbību laikā dalībniekiem būs iespēja iemācīties atpazīt noteiktos augus un to sēklas, kā arī uzzināt par to kā tās žāvēt un iepakot.
 Jūnija mēnesī jāizvēlas, kuru augu sēklas vāks un, izmantojot augu noteicēju, ziedošie augi jāatrod dzīvesvietas tuvumā.
 Sākot ar jūlija mēnesi sāk ievākt un žāvēt izvēlēto augu sēklas. 
 Pēc noteiktas metodikas ievāktās un izžāvētās sēklas sapako pēc dotajiem norādījumiem.
 Sēklu ievākšanas un žāvēšanas process jāfiksē pēc noteiktas metodikas.
 Savāktās sēklas jānodod Latvijas Dabas fonda pārstāvjiem Mazpulku projektu forumu laikā. 
 Paveikto atspoguļo “Mazpulcēna Dienasgrāmatā” un prezentē projektu forumā.

Uz jautājumiem projekta īstenošanas laikā atbildēs Latvijas Dabas fonda pārstāve 
Laura Zvingule, e-pasts: laura.zvingule@ldf.lv