Mazpulcēnu prioritārie projekti 2020

Vai jūti, kā smaržo gaiss? Gaisā jūtamas pavasara dvesmas. Daba mostas un laiks domāt par mazpulcēnu projektu tēmām. 
Šeit piedāvājam jums vairākas prioritārās tēmas biznesam, pētniecībai un valstiskās piederības stiprināšanai un jaunu paradumu ieviešanai mazpulkā.

Veidot projektu kādā no piedāvātajām tēmām būs īpaši interesanti, jo to īstenošanai un kvalitātes uzlabošanai tiks veidoti īpaši izglītojoši semināri.

Protams, mazpulcēni drīkst arī brīvi izvēlēties citas sev saistošas tēmas projekta izstrādei. Prioritārie projekti nav obligāts uzstādījums.  

Prioritāro biznesa projektam “Pupiņas” un pētījuma projektam “Pākšaugu genofonda atjaunošana” ir ierobežots sēklas materiālu daudzums, lūdzam  līdz 8. aprīlim aizpildīt pieteikuma anketuhttp://ejuz.lv/mazpulcenuprojekti2020

Prioritāro projekti  kopā ar citiem mazpulcēnu izvēlētajiem projektiem  jāatzīmē Pavasara Pieteikumu apkopojuma veidlapā un  jānosūta līdz 2020.gada 8.maijam uz e-pastu mazpulki@inbox.lv ar nosaukumu “Pavasara Pieteikumu apkopojums”.
 
Dokumentācijas sadaļā mazpulcēnu prioritāro projektu piedāvājums.
 
Latvijas Mazpulku padome