Mazpulcēnu projektu pieteikumi 2020

Sveiki, mazpulku vadītāji!
 
Siltie saules stari mudina ķerties klāt pavasara darbiņiem un  projektu tēmu izvēlei, veidlapu aizpildīšanai.  Šeit atradīsi visu nepieciešamo informāciju, lai pieteiktu mazpulcēnu projektus. 
 
Individuālie projekti ir izstrādāti pēc līdzīgas struktūras un veidlapa aizpildāma laikā no pavasara līdz rudenim, jo sastāv no trim daļām:
 
- Pavasara pieteikums – tiek aizpildīts pavasarī
- Darba gaita – tiek pildīta vasarā
- Rudens atskaite – tiek aizpildīts rudenī

Mazpulcēni izvēlas tādas pakāpes projektu, kas atbilst viņa vecumam projekta uzsākšanas brīdī. Izņēmums ir mazpulcēni ar mācīšanās grūtībām - bērni no speciālajām skolām un klasēm, kuri kopā ar mazpulka vadītāju izvēlās tādas pakāpes projektu, kas atbilst viņa spējām (neatkarīgi no vecuma) un uz titullapas uzliek attēlu - saulīti (tādējādi vērtētājiem sniedzot informāciju, ka šo projektu ieteicams vērtēt vairāk pēc izdarītā, nevis pēc aprakstītā). 

Projektu vadlīnijas var lasīt atjaunotajā  Mazpulku vadītāju rokasgrāmatā, kā arī  saitē :
https://drive.google.com/file/d/1fsoaLMao_bFyaSLemM29Ghpi0icsDKro/view?usp=sharing
Atgādinām arī, ka Mazpulcēna Dienasgrāmatas sadaļā “Pielikums” katrs mazpulcēns aicināts pievienot materiālus, kurus viņš ir apkopojis projekta veikšanas laikā. Tur var būt zīmējumi, plāni, informācijas apkopojumi no interneta resursiem, tabulas, shēmas un tā tālāk. Vēlamies atzīmēt arī to, ka visām projekta veidlapām ir rekomendējošs raksturs – ja vadītājs uzskata, ka kāda no daļām ir lieka formalitāte, tad var to izņemt vai pārveidot. 

Vēršam uzmanību uz to, ka mazpulka vadītājam vai mazpulka priekšniekam Pavasara Pieteikumu apkopojuma veidlapa jānosūta līdz 2020.gada 8.maijam uz e-pastu mazpulki@inbox.lv ar nosaukumu „Pavasara Pieteikumu apkopojums”.

Sporta spēļu dalībniekiem Pavasara Pieteikumu apkopojums jāiesūta līdz 24.aprīlim, jo sporta spēlēm tiks akceptēti tikai tie mazpulki, kuri ir iesūtījuši biedru naudas sarakstu, veikuši iemaksu, kā arī ir iesūtījuši projektu pieteikumu.

Novada koordinatoru kontaktinformācija :
Vidzeme: Baiba Mantiņa, e-pasts:  mantinabaiba@inbox.lv, mob.: 26526541
Latgale: Laura Seņkāne e-pasts: laurucis212@inbox.lv , mob.: 26660794
Kurzeme: Indra Zvirbule, e-pasts: indrakrote@inbox.lv, mob.: 28662565
Zemgale: Gundega Jēkabsone, e-pasts: gundega@jekabsone.lv, mob.: 26529657
 
Dokumentācijas sadaļā mazpulcēnu projektu veidlapas un prioritāro projektu piedāvājums.
 
 
Ar sveicieniem, 
Latvijas Mazpulku padome